MODELOWANIE BIM

Bimdrone

Czym się różni projektowanie od modelowania w BIM?

Modelowanie istniejących obiektów w BIM to praca odtwórcza. Na podstawie otrzymanej chmury punktów tworzymy numeryczny model terenu, obiektu. Jest to współczesna inwentaryzacja (w technologii BIM) większych obiektów. 

Za pomocą skanów laserowych, fotogrametrii, dronów możemy w szybki sposób otrzymać chmurę punktów, na podstawie której odtwarzamy budynek i przekształcamy go na obiekt 3D w BIM. Na podstawie modelu 3D możemy również wygenerować rysunki (dokumentacja dla wykonawcy). 

Inwentaryzacja istniejących obiektów realizowana jest dla właściciela obiektu, inwestora, który dokonuje przebudowy bądź też przeglądu stanu technicznego obiektu. 

Otrzymany model może zostać poddany obliczeniom konstrukcyjnym, aby przekonać się, jak w świetle współczesnych norm obiekt klasyfikuje się pod względem wytrzymałościowym. Może zapaść decyzja o konieczności wzmocnienia konstrukcji. 

Numeryczny model terenu może zostać poddany klasyfikacji pod względem roślinności, pryzm surowca, nasypów, wykopów, zagospodarowania terenu. Po dokonaniu obliczeń otrzymujemy informacje dotyczące powierzchni, objętości. Jesteśmy w stanie określić, ile materiału potrzebujemy uzupełnić, bądź też ile humusu należy zdjąć. 

Podając różne przykłady inwestycji, warto odnieść się do fotowoltaiki. Dzięki określeniu zapotrzebowania na energię danego budynku jesteśmy w stanie obliczyć ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych. Przy istniejących obiektach wspieramy farmy fotowoltaiczne, podając powierzchnię dachu.

Model BIM to nic innego jak model plus informacja. To cyfryzacja stanu istniejącego.

Czym są zatem modele, rodziny BIM dla producentów?

Modele BIM dla producentów to stworzone obiekty 3D, rodziny zawierające informacje dotyczące właściwości fizycznych oraz chemicznych. 

Gdzie wykorzystywane są obiekty BIM?

Finalnym odbiorcą BIM jest klient, inwestor, który kupuje produkty, urządzenia. Wcześniej jednak architekt, konstruktor projektuje w programie BIM, wykorzystując konkretne obiekty BIM od producentów. Dzięki temu na etapie projektowania oprócz realnych gabarytów znane są właściwości obiektu. 

W związku z powyższym modele te pozwalają wyjść producentom naprzeciw oczekiwaniom projektantów pracujących w technologii BIM, co zwiększa ich konkurencyjność jeszcze przed faktycznym procesem ofertowania.Obiekty, rodziny – terminologia używana jest w zależności od użytego oprogramowania. Np. modelując obiekty w programie Revit, używać będziemy terminologii “Rodziny”, gdzie finalny plik ma dedykowane rozszerzenie dla obiektów, rodzin zwane *.rfa.

Szablony BIM

Przed rozpoczęciem projektu należy przygotować szablon projektowy, bibliotekę rodzin, obiektów, która będzie wykorzystywana podczas trwania projektu. Dobrze przygotowany szablon, biblioteka pozwala płynnie rozpocząć projekt, bez zniechęcania się do oprogramowania. 

Często słyszymy zniechęcenie podczas pracy w środowisku BIM. Architekt jest po to, aby projektować. Uciążliwe jest tworzenie szablonów oraz bibliotek, które przyjaźniejsze są ekspertom w branży IT. 

Nasz zespół wychodzi naprzeciw firmom projektowym, które chcą się zająć tylko projektowaniem, bez spędzania dodatkowego czasu na przygotowaniach informatycznych. W tej sprawie napisz do nas! 😉

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone