Najczęściej zadawane pytania dotyczące bim część 1

Bimdrone

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bim część 1

blog_education

1. Jak działa BIM?

BIM to wielowymiarowy zasób wiedzy mający na celu gromadzenie informacji o obiektach. Informacje te stanowią wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji w trakcie całego cyklu życia obiektów. BIM to także proces, którego celem jest zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymanie obiektu przez cały jego okresu użytkowania.  BIM pomaga wszystkim zainteresowanym stronom zrozumieć, uczestniczyć, komunikować się i współpracować, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki na wszystkich etapach projektu. W ostatnich latach wielu różnych dostawców oprogramowania wprowadziło liczne produkty z zaawansowanymi funkcjami BIM w celu tworzenia, wdrażania, zarządzania i przechowywania modeli BIM. 

2. Gdzie BIM jest wykorzystywany?

Proces BIM wykorzystywany jest w branży AEC (Architects, Engineers, Constructors). Wynika to z faktu, że BIM stanowi zmianę poglądową poprzez metodyką zarządzania danymi projektowymi w formacie cyfrowym do wykorzystania przez cały cykl życia projektu. Dodatkowo BIM wspomaga zarządzanie komunikacją pomiędzy poszczególnymi podmiotami i systematyzuje ją. W odniesieniu do mapy koncepcyjnej metodyki BIM wygląda ona następująco:

3. Kiedy powstał BIM? 

“Koncepcja BIM-u jest rozwijana od lat 70. XX wieku, ale stał się on określonym pojęciem dopiero na początku 2000 roku. Opracowywanie standardów i przyjęcie BIM postępowało z różną prędkością w różnych krajach; normy opracowane w Wielkiej Brytanii od 2007 r. stały się podstawą międzynarodowej normy ISO 19650, wprowadzonej w styczniu 2019 r.”

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling

Więcej informacji o wynalazcy BIM link

4. Dlaczego BIM poziom 2?

BIM poziom 2 pozwala na współpracę pomiędzy zespołami oraz śledzenie procesów BIM. Poziom 2 powinien być wymagany przez rząd dla wszystkich projektów budowlanych w sektorze publicznym. Na poziomie 2 jeszcze nie ma możliwości współpracy wszystkich członków zespołu na jednym modelu jednocześnie, jak w poziomie 3. Dlaczego poziom 2? Ponieważ poziom 3 jest  nadal niezdefiniowany.

Procesy niezbędne do osiągnięcia BIM poziomu 2 są określone w:

  • BS EN ISO 19650 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) – Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku 
  • PAS 1192-3 Specyfikacja zarządzania informacjami dla fazy operacyjnej projektów budowlanych z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku.

5. Czy BIM zastąpi specjalistę ds. kosztów? 

BIM nie zastąpi specjalisty tylko usprawni jego metodykę. Specjaliści ds. kosztów nadal stosują te same tradycyjne procesy. Korzystając z BIM, mogą oni już od pierwszych faz projektu skupić się na zastosowaniu swojej wiedzy oraz kreowaniu wartości dodanej projektu. Dzięki możliwościom oferowanym przez BIM, specjaliści mogą porównywać koszty, symulować wpływ istotnych zmian na budżet oraz optymalizować parametry, aby osiągnąć najlepszy wynik końcowy projektu. Specjaliści ci z pewnością będą musieli poszerzyć wiedzę o metodykę BIM.

6. Które oprogramowanie BIM jest najlepsze? 

Obecnie na rynku jest wielu dostawców oprogramowania BIM. Najbardziej popularne oprogramowania to: BIM 360, Tekla BIMsight, Revit, Navisworks, Archicad, AECOsim Building Designer, Trimble Connect, Hevacomp, Procore, SketchUp, Vectorworks Architect, PriMus IFC, Edificius, BricsCAD BIM, midas Gen, Allplan Architecture, VisualARQ, Buildertrend, Ajour. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniego oprogramowania zależy przede wszystkim od potrzeb użytkownika, ale również wymagań zamawiającego, bądź inwestora (Do czego będzie używane oprogramowanie oraz jaki cel ma być dzięki temu narzędziu osiągnięty?).

7. Kto jest właścicielem modelu BIM? 

Właścicielem modelu powinien zostać właściciel obiektu, natomiast architekt powinien zachować odpowiedzialność za projekt. Jednak architekci mają obawy dotyczące przejęcia odpowiedzialności za cały model BIM, ponieważ do jego stworzenia przyczyniają się również inni uczestnicy projektu. Model BIM zawiera dane projektowe, kosztowe, procesy, tabele, bazy danych oraz informacje graficzne. Przepisy oraz umowa powinny regulować powyższe obawy, aby uniknąć nieporozumień. 

8. Co oznacza BIM? 

BIM oznacza Budowanie Informacji o Obiekcie i jest procesem tworzenia i zarządzania informacjami o projekcie przez cały jego okres użytkowania. Kluczowym wynikiem tego procesu jest model BIM, czyli cyfrowy zapis każdego etapu budowlanego. Model ten opiera się na informacjach, które są zapisywane w czasie całego cyklu inwestycyjnego. Metodyka BIM skutkuje optymalizacją inwestycji i przynosi największe korzyści podczas okresu użytkowania. 

9. Czy BIM i Revit oznacza to samo? 

BIM jest procesem, który usprawnia przebieg inwestycji budowlanych, natomiast Revit jest jednym z narzędzi programowych, które wspomagają ten proces. Revit to oprogramowanie, które umożliwia wytworzyć cyfrowy obiekt. Nie jest natomiast BIM-em samym w sobie.

bimdrone.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone