POMIARY DRONEM – GEODEZJA

Bimdrone

Jakie mapy i do jakich celów tworzymy?

 • Ortofotomapy – obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych, wykorzystywany przy mapach katastralnych, turystycznych, informacyjno-turystycznych, planach ośrodków handlowych czy ustalaniu stanów użytkowania. Ortofotomapy wykorzystywane są do pomiarów i wizualizacji, głównie na potrzeby inżynierii lądowej oraz przy analizach środowiskowych.
 • Mapa do celów projektowych i planistycznych – niezbędna jest do otrzymania pozwolenia na budowę. Dzięki zastosowaniu drona uzyskujemy pomiary szybko i cyfrowo. Mapa do celów planistycznych wykorzystywana jest przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 • Mapa Inwentaryzacyjna – Mapa potrzebna Inwestorowi przy tworzeniu dokumentacji powykonawczej.
 • Mapa do celów prawnych związanych z obrotami, podziałami oraz scalaniem nieruchomości – mapa wykorzystywana do założenia księgi wieczystej czy też celów sądowych (sprawy zasiedzenia, spadkowe, służebność itd.)

Co robią drony w geodezji?

Drony w geodezji, budownictwie, służą do pomiarów, tworzenia map. Pomiary dronem przynoszą zyski przy inwestycjach:

 • przemysłowych,
 • miejskich,
 • infrastrukturalnych,
 • modernizacjach obiektów,
 • kolejnictwie,
 • infrastrukturze wspierającej innowacyjność,
 • górnictwie,
 • rolnictwie. 

Przykładowo, dla istniejących obiektów oferujemy inwentaryzacje budowlane  laserowe, fotogrametryczne pozwalające na odzwierciedlenie cyfrowe stanu istniejącego obiektu, który ma ulec przebudowie. 

Dokładna inwentaryzacja jest cyfrową bazą do obliczeń konstrukcyjnych. Projektant otrzymuje od nas gotowy model istniejącego obiektu, na podstawie którego dokonuje przebudowy, wzmocnień itd. 

Dla terenów inwestycyjnych lub w trakcie realizacji, dzięki naszym pomiarom Inwestor, Deweloper otrzymuje numeryczny model terenu zawierający informacje dotyczące powierzchni terenu, objętości mas. 

Dzięki zaawansowanym programom dokonujemy podziału terenu na:

 • roślinność,
 • nasypy,
 • drogi,
 • obiekty w zależności od potrzeb oraz rodzaju terenu.

Pomiary dronem

Pomiary dronem są ściśle powiązane z geodezją, natomiast znajdują zastosowanie w takich branżach jak:

 • budownictwo przemysłowe,
 • kubaturowe,
 • ziemne,
 • geotechnika,
 • rolnictwo,
 • wyburzenia,
 • energetyka,
 • leśnictwo,
 • fotowoltaika,
 • nieruchomości,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • agencje reklamowe,
 • archeologia,
 • górnictwo,
 • gazownictwo,
 • inżynieria środowiska. 

Jeśli masz pytania albo zastanawiasz się, czy pomiary dronem usprawnią Ci prace, napisz do nas! 🙂

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone