Czy edukacja o BIM-ie jest potrzebna? Czy BIM to tylko nauka oprogramowania?

Bimdrone

Czy edukacja o BIM-ie jest potrzebna? Czy BIM to tylko nauka oprogramowania?

bim_education

Czy zastanawialiście się nad tym, kto wynalazł modelowanie informacji o budynku BIM?

Prawdopodobnie za wynalazcę można uznać profesora Chucka Eastmana, który od lat 70. XX wieku zajmuje się badaniami oraz publikacjami, w których podaje podstawy tego, co obecnie nazywamy BIM-em. 

Śledząc historię, można zauważyć, że technologie BIM i CAD zostały opracowane mniej więcej w tym samym czasie. Jednakże, z uwagi na fakt, że technologia BIM wymaga dużo większej komputerowej mocy obliczeniowej, znacznie później została urealniona jako oprogramowanie komercyjne.  

Charles M. Eastman jest profesorem w Colleges of Design and Computer Science w Georgia Institute of Technology. Specjalizuje się w modelowaniu informacji o budynku, modelowaniu bryłowym i parametrycznym, inżynieryjnych bazach danych oraz modelowaniu produktów i interoperacyjności.  

Czy kształcenie w zakresie BIM-u powinno być prowadzone przez uczelnie wyższe?

Geneza BIM-u wywodzi się ze środowiska akademickiego i tam też ta technologia powinna  pozostać nie tylko jako dziedzina badań, ale także jako jedno z nauczanych zagadnień. Uczelnie wyższe mają potencjał oraz możliwość odegrać ważną rolę w przejściu do projektowania nowej generacji, uwzględniając technologię BIM w ofercie studiów. 

Kształcenie w zakresie BIM-u powinno dotyczyć wszystkich trzech poziomów zaawansowania:

  • Podstawowy – BIM modeler
  • Średni – BIM analityk
  • Zaawansowany – Kierownik BIM

Program nauczania studiów powinien definiować, dla każdego poziomu zaawansowania, umiejętności, które student musiałby opanować. Dodatkowo program ten powinien również określać, w jaki sposób zdobyte umiejętności mogą być rozwijane.  

Nauczanie w zakresie BIM-u wymaga zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, prowadzonych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Bardzo dużą uwagę należy skupić na kształceniu w zespołach zintegrowanych oraz na  wykorzystaniu możliwości nauki zdalnej. Uwieńczeniem toku studiów powinny być praktyki przeprowadzone przy inwestycjach budowlanych prowadzonych w technologii BIM.

Czy BIM to tylko nauka oprogramowania?

BIM oraz rozwiązania IT takie jak Revit, BIM360, Archicad, Allplan, Tekla, Navisworks itp. są często postrzegane jako tożsame i  przez to nie dostrzegany jest  prawdziwy potencjał tej technologii. BIM należy postrzegać jako proces, który jest obsługiwany przez oprogramowanie. 

Błędna interpretacja pojęcia BIM może być związana z faktem, że termin „BIM” jest wykorzystywany do celów marketingowych przez dostawców oprogramowania. Podobnie jest z biurami projektowymi, które często reklamują się pod hasłem, “obsługujemy BIM”. Zapamiętajmy zatem, że BIM wymaga odpowiedniego oprogramowania, natomiast jego potencjał jest dużo większy.

Nauczanie BIM-u powinno być zatem rozpoczęte od szczegółowego wyjaśnienia procesu. Dopiero na kolejnych etapach edukacji powinno być omówione dostępne na rynku oprogramowanie.

Zatem, aby inżynierowie potrafili umiejętnie wykorzystać BIM w swojej pracy zawodowej, tak ważne jest, aby już od zalążka, czyli od studiów wyższych byli zaznajomieni z prawdziwym jego obliczem.

bimdrone.pl

 

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone