Studia BIM

Bimdrone

bimstudies_plakat_bimdrone.jpg

STUDIA BIM PRZYGOTOWUJĄCE DO ROLI BIM MANAGERA

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do zawodu BIM Managera. Potrafi tworzyć plany wdrożeniowe z zakresu technologii BIM oraz zarządzać procesami BIM w projektach na przestrzeni całego cyklu życia budynku. Posiada wiedzę na temat wszystkich wymiarów BIM od 3D do 7D. Potrafi odpowiednio sformułować wymagania EIR, jak również odnosić się do wymagań poprzez BEP. Posiada wiedzę na temat dokumentacji OIR, OIM, PIR, PIM, AIR, AIM, która pozwala ją uporządkować procesy oraz standardy dla danej inwestycji. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i w pełni odpowiedzieć na postawione wymagania, jak i również dobrać odpowiednie rozwiązania w całym procesie inwestycyjnym, aby wykorzystać technologię BIM jak najbardziej efektywny sposób adekwatnie do istoty projektu, bądź organizacji. Absolwent poza wiedzą techniczną ma kompetencje w zakresie zarządzania projektami. Zna proces projektowy, potrafi zaplanować ścieżkę krytyczną i zarządzać ryzykiem podczas trwania projektu. Posiada wiedzę w obszarze kierowania zespołem projektowym. W zakresie psychologii potrafi badać zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Potrafi wpłynąć na wydajność i satysfakcję pracowników w organizacji. Ma poszerzone umiejętności w zakresie przywództwa, motywacji oraz komunikacji w organizacji. Absolwent jest przygotowany do dalszego poszerzania specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii BIM oraz kierowania zespołem projektowym.

EKSPERCI

Pawel_Fortuna
Mariusz_Kardas
Agata_Zytniak

Magdalena_Olearczyk

bimdrone_managers

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone