PROJEKTOWANIE BIM

Bimdrone

BIM czyli Budowanie Informacji o Budynku, Zarządzanie Informacją o Budynku z ang. Building Information Modeling, Building Information Management.

Czym jest Projektowanie w technologii BIM? 

Projektowanie BIM to cyfrowe projektowanie obiektu 3D wraz z informacjami, które są przetwarzane na późniejszych etapach procesu inwestycyjnego. Istniejący projekt 2D oraz nowo powstałe koncepcje architektoniczno-budowlane przetwarzamy na projekty BIM, którymi możemy zarządzać na etapie budowy oraz użytkowania obiektem. 

Projekty BIM mogą być realizowane przez różne oprogramowania dostępne na rynku. Nasza firma projekty BIM-owe realizuje w programie Revit. Przygotowujemy szablony, które są tworzone indywidualnie dla każdego projektu. Dobrze przygotowany szablon wraz z biblioteką rodzin oraz odpowiednimi parametrami są podstawą do dalszej realizacji projektu BIM. 

Bardzo dużo uwagi przywiązujemy do planowania. Częstym błędem podczas rozpoczęcia projektu jest brak odpowiedniego rozplanowania, co powoduje skupienie się na modelowaniu od pierwszych godzin pracy. Skutkuje to błędami oraz wykonywaniem powtarzalnych prac, których można uniknąć. Nasz zespół zaczyna każdy projekt od głębokiej analizy oraz dokładnym planowaniu prac. 

Stosujemy metody zwinnego zarządzania – metodykę SCRUM. Codzienna burza mózgów, planowanie sprintów powoduje, że w nieustanny sposób usprawniamy oraz automatyzujemy naszą pracę, co skutkuje szybszą realizacją projektów oraz kreowaniem nowych pomysłów.

Główne zalety projektowania w BIM?

Przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Aby to dostrzec, należy najpierw uświadomić sobie, że aby mieć zyski należy najpierw zainwestować. Oszczędności czasu i pieniędzy nie zobaczymy w pierwszych dniach realizacji inwestycji. Zwrot dostrzeżemy po zakończeniu inwestycji oraz w trakcie użytkowania obiektem. 

Zaletą projektowania w BIM jest:

  • minimalizacja błędów projektowych oraz zmian,
  • szybkie wykrywanie kolizji (jest to powiązane z oszczędnością czasu, czyli pieniędzy),
  • BIM pozwala na ciągłą koordynację międzybranżową oraz nieustanny podgląd zmian wprowadzanych przez innych uczestników projektu. Jest to kolejny  przykład na to, dlaczego warto realizować projekty w BIM. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mówią tym samym językiem,
  • na bieżąco każdy dysponuje aktualnym modelem BIM.

Model 3D, a co dalej?

Projekt 3D wraz z informacjami to początek przygody z BIM. Aby mieć pełne wykorzystanie, przechodzimy przez kolejne wymiary. Od 3D do 7D.

  • 3D – MODELOWANIE – projektowanie, modelowanie, chmura punktów, skanowanie, animacje, wizualizacje,
  • 4D – CZAS – harmonogram prac, podział prac, koordynacja wielobranżowa, budowa,
  • 5D – KOSZT – szacowanie kosztów, przedmiary,
  • 6D – BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – symulacje, analizy energetyczne,
  • 7D – ZARZĄDZANIE OBIEKTEM – instrukcje obsługi, przeglądy techniczne, konserwacje, karty katalogowe, gwarancyjne. 

Do każdej inwestycji należy podejść w sposób świadomy. Przeanalizować metodologią 5W, dlaczego chcemy BIM, z jakimi problemami się borykamy i zdecydować, który wymiar chcemy osiągnąć.

Metoda “5 why” polega na zadawaniu pytań “dlaczego?”, aby znaleźć przyczynę powstałego problemu. Zadając kilkakrotnie pytanie “dlaczego?” zidentyfikujemy źródło danego problemu i szybko znajdziemy odpowiednie narzędzie do jego rozwiązania. 

Na początku wdrażania BIM musimy optymalnie podejść do swoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz wsparcia, napisz do nas! 😉

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone