SKANOWANIE ORAZ CHMURA PUNKTÓW

Bimdrone

Fotogrametria jest jedną z dziedzin nauki i inżynierii, polegającej na odtwarzaniu kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia rzeczywistych obiektów i zobrazowania ich w postaci cyfrowej za pomocą fotogramów, czyli zdjęć fotogrametrycznych. 

W zależności od sposobu wykonania zdjęć rozróżnić możemy dwa rodzaje fotogrametrii:

 •  fotogrametrię naziemną oraz
 •  lotniczą.

Zastosowanie obu tych metod ograniczone w przeszłości koniecznością stosowania drogich i ciężkich sprzętów typu kamery analogowe i statki powietrzne, w obecnych czasach przeżywa swój rozkwit. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technicznie dronów wyposażonych w odpowiedni sprzęt pozycjonowania oraz lekkie i bardzo precyzyjne kamery cyfrowe, opłacalność tej metody wzrasta w tempie wykładniczym.

Możliwość przechwytywania dokładnych danych obrazu w połączeniu z płynnym zapisem parametrów położenia oraz szybką obróbką w zaawansowanych programach okazuje się niesamowicie skuteczną metodą przenoszenia rzeczywistości do świata wirtualnego. 

Dotyczy to zarówno dużych obszarów, obiektów jak wszelkiego rodzaju budynków, czy budowli inżynierskich po małe obiekty, których formę możemy w niezwykle precyzyjny sposób opisać w postaci cyfrowej, z uwzględnieniem nawet takich detali jak kolorystyka obiektu.

Do innych zalet tej metody możemy zaliczyć:

 • szybkość uzyskiwanych danych w postaci chmury punktów,
 • równoczesność fotograficznej rejestracji szczegółów skanowanego obiektu w postaci zdjęć, stanowiących również wartość dokumentalną,
 • ograniczenie, skrócenie i automatyzacja prac w terenie (w przypadku zastosowania w geodezji i budownictwie),
 • możliwość pomiarów i inwentaryzacji elementów trudno dostępnych.

W naszych pracach wykorzystujemy drona Phantom 4 RTK. Dron ten, oprócz zaawansowanego technicznie systemu obrazowania w postaci 1-calowej, 20-megapikselowej matrycy CMOS, został wyposażony w moduł RTK umożliwiający dokonywanie w czasie rzeczywistym korekt pozycji uzyskiwanych z powszechnie stosowanych systemów nawigacji satelitarnej. Połączenie to znacząco zoptymalizowało efekty fotogrametryczne, pozwalając uzyskać dane z dokładnością do centymetra.

Jakie analizy przeprowadzamy na podstawie chmury punktów?

 • klasyfikacja terenu, filtracja np. roślinności,
 • podział na warstwy np. roślinność, hałdy, nasypy, wykopy, drogi, budynki itp,
 • obliczenia powierzchniowe oraz objętościowe np. wartość powierzchni dachu,  wysokość obiektu,
 • zagospodarowanie placu budowy,
 • pomiar odległości,
 • pomiar objętości np. objętość wykopu (aby wiedzieć ile masy pozostało do nawiezienia),
 • inwentaryzacja budowlana,
 • cyfrowy model powierzchni DSM,
 • cyfrowy model terenu DTM,
 • mapa do celów projektowych,
 • mapa konturowa wygenerowana na podstawie DSM, DTM,
 • modele 3D z fotorealistycznymi teksturami,
 • mapy indeksu wegetacyjnego NDVI lub GNDVI,
 • mapy wilgotności gleb,
 • mapy niedoboru składników odżywczych w pokrywie roślinnej,
 • mapy szkód wywołanych występowaniem szkodników.

W sprawie skanowania laserowego, fotogrametrycznego, otrzymania chmury punktów, napisz do nas! 😉

Copyright © 2019 - 2021 · All Rights Reserved · BIMdrone